V r i e n d
w o r d e n ?

De SOS wil de oostflank van de Sint Pietersberg zo mooi en aantrekkelijk mogelijk houden. Dat doen we het liefst samen met u. U kunt ons helpen door vriend(in) van de stichting te worden.
Een groot aantal sympathisanten is voor ons van belang. Voor de politiek telt het aantal sympathisanten immers als signaal voor de betrokkenheid van de Maastrichtenaren bij de ontwikkelingen op de oostflank van de St. Pietersberg.
U kunt zich als sympathisant aanmelden via


Steun ons financieel door uw bijdrage te storten op IBANnr: NL37 INGB 0006 0826 12 t.n.v. Stichting Oostflank St. Pietersberg te Maastricht (ANBI-stichting)
Geef u op als donateur/sympathisant via info@oostflank-sintpietersberg.nl

Webdesign Theo Smeets
www.autiek.info; info@autiek.info