Doelstelling Stichting Oostflank St. Pietersberg

Uitgangspunt van de Stichting Oostflank Sint Pietersberg is, dat de oostflank van de berg niet zonder reden bij vele Maastrichtenaren geliefd is. Het agrarische landschap is van een oogstrelende schoonheid en het gebied bezit talloze elementen die aan de rijke geschiedenis van Maastricht herinneren. Al dit moois behoeft evenwel bescherming, en dat is nu precies hetgeen de stichting zich ten doel stelt.
Zij zal zich in het bijzonder inzetten voor het behoud en herstel van

  • De openheid van dit gebied en de daarin voorkomende zichtassen
  • De toegankelijkheid van het gebied en de daarin gelegen wandelpaden
  • Het agrarische karakter van het gebied
  • Het onbebouwde karakter van het gebied
  • De flora, fauna en landschappelijke waarden van het gebied
  • De stilte en nachtelijke duisternis van het gebied
  • De cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied

Bedrijfsprofiel


Steun ons financieel door uw bijdrage te storten op IBANnr: NL37 INGB 0006 0826 12 t.n.v. Stichting Oostflank St. Pietersberg te Maastricht (ANBI-stichting)
Geef u op als donateur/sympathisant via info@oostflank-sintpietersberg.nl

Webdesign Theo Smeets
www.autiek.info; info@autiek.info